NAKIVO פתרון גיבוי ושחזור לשרתים וירטואלים מבוססי VMware

הגדרת גיבויים מתוזמנים לשרתים וירטואלים.

גיבוי שרתי VMware לאתר מקומי, מרוחק או ישירות ל AWS.

גיבויי עבודות השכפול של שרתי ה VM לענן של אמאזון.

שימוש בטכנולוגיית דחיסת נתונים ייחודית.

ילומי מסך של מערכות הפעלה משרתים שהתאוששו בדוא"ל.

חסכון של שטח אחסון באמצעות שימוש במנגנון דחיסת כפילויות נתונים (-Deduplication )

צור קשר